Sztuka prezentacji w języku angielskim

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenie Sztuka Prezentacji w języku angielskim jest skierowane do osób chcących zarówno doskonalić swój angielski jak i uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wystąpień publicznych i sztuki prezentacji. Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych i obejmuje zagadnienia:

  • jak przygotować prezentację i siebie do prezentacji,
  • techniki prezentacji,
  • świadomość mowy ciała
  • język prezentacji, opis trendów i odnoszenie się do pomocy wizualnych w języku angielskim.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim co gwarantuje intensywność kontaktu z językiem przy jednoczesnym nabywaniu wiedzy, która jest przydatna w świecie biznesu.

Szkolenie zakłada moduł wykładowy, ale możliwe jest rozszerzenie programu szkolenia o moduł warsztatowy, podczas którego słuchacze mogą przećwiczyć zdobytą wiedzę i język prezentacji w praktyce.