SZKOLENIA DLA FIRM

Proponuję Państwu:

1. Kurs języka angielskiego ogólnego – głównym założeniem kursu jest zrównoważone doskonalenie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

2. Kurs języka angielskiego biznesowego – szkolenie obejmuje zarówno zrównoważone doskonalenie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim jak i poszerzenie słownictwa z zakresu działalności firmy m.in.: typów przedsiębiorstw, zasobów ludzkich, produkcji, usług, przygotowywania ofert handlowych, płatności, korespondencji biznesowej, marketingu, sprzedaży itp.

3. Kurs języka angielskiego specjalistycznego – kurs łączy ogólny rozwój znajomości języka angielskiego z wzbogacaniem słownictwa branżowego.

4. Zajęcia indywidualne – zajęcia całkowicie dopasowane do potrzeb i oczekiwań słuchacza. Więcej znajdą Państwo w zakładce Zajęcia indywidualne

5. Szkolenia specjalistyczne dedykowane w języku angielskim – szkolenia z zakresu negocjacji w biznesie z partnerami zagranicznymi, technik sprzedaży lub sztuki prezentacji odbywają się dla pracowników Państwa firmy w języku angielskim. Więcej informacji w zakładce szkolenia specjalistyczne dedykowane w języku angielskim

Zapewniam Państwu kompleksową organizację kursów języka angielskiego ogólnego, biznesowego i specjalistycznego lub szkoleń dedykowanych w języku angielskim. W pierwszym etapie współpracy przeprowadzam dokładną diagnozę umiejętności językowych kursantów, aby określić kompetencje językowe, które w szczególności wymagają udoskonalenia. Na tej podstawie określam wspólnie z Państwem cele kursu, program oraz zakres tematyczny. Moje szkolenia są odpowiedzią na indywidualne potrzeby edukacyjne słuchaczy, które wspólnie z Państwem określamy i modyfikujemy w razie potrzeb w trakcie szkolenia. Mając na uwadze komfort uczestników kursów i oszczędność Państwa czasu, wszystkie kursy odbywają się w siedzibie Państwa firmy w dogodnych terminach.

Zajmuję się

  • przeprowadzaniem diagnozy znajomości języka angielskiego,
  • podziałem słuchaczy na grupy o zbliżonym poziomie językowym,
  • opracowaniem autorskiego programu kursu w oparciu o diagnozę i wspólnie określone cele,
  • przygotowaniem materiałów dydaktycznych,
  • monitorowaniem postępów edukacyjnych słuchaczy,
  • przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych,
  • przygotowywanie kursantów do ważnych egzaminów sprawdzających poziom znajomości języka angielskiego lub biznesowego typu BEC, FCE etc. jeśli wspólnie ustalimy takie cele.

Realizując dla Państwa kursy języka angielskiego, biznesowego i specjalistycznego zakładam swoje własne kluczowe cele zawodowe:

Chcę:

  1. Rozwijać Państwa praktyczne umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie, aby zwiększyć swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych i życiowych.
  2. Wyeliminować barierę lęku przez żywym używaniem języka angielskiego.
  3. Sprawić, aby polubili Państwo naukę języka angielskiego.

Zajęcia opierają się głównie na rozwoju umiejętności rozumienia i praktycznego posługiwania się językiem angielskim poprzez intensywny kontakt z językiem oraz liczne ćwiczenia praktyczne związane z wykorzystaniem nowo poznanego słownictwa i zwrotów. Uczestnicy kursów pracują głównie w parach lub małych grupach, aby najefektywniej wykorzystać czas na zajęciach pokonując jednocześnie barierę mówienia w języku angielskim. Nauczanie opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju wszystkich sprawności językowych czyli: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Taki rozwój jest możliwy przy równoległym poszerzaniu słownictwa, doskonaleniu wymowy oraz ćwiczeniu gramatyki. W swojej pracy wykorzystuję zarówno materiały podręcznikowe cenionych wydawnictw, moje własne, jaki i materiały autentyczne pochodzące z realnych, prawdziwych sytuacji i historii dzięki czemu słuchacze pokonują trudności z rozumieniem żywego, autentycznego języka angielskiego. Cenię szczególnie te metody pracy, które urozmaicają zajęcia i sprawiają, że słuchacze uczą się języka angielskiego „jakby przy okazji” na przykład grając, słuchając piosenki czy ogrywając krótkie scenki. Kursanci nabywają również umiejętność tworzenia korespondencji biznesowej zarówno formalnej jak i mailowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z zakresie tłumaczeń to zapraszam do zapoznania się z informacjami w zakładce Tłumaczenia