Sprzedaż w języku angielskim

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenie Sprzedaż w języku angielskim ma przybliżyć Państwu podstawowe zagadnienia związane ze sprzedażą w kontekście współpracy zagranicznej. Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych i obejmuje część teoretyczną, w której poznają Państwo skuteczne strategie sprzedażowe, jak czytać mowę ciała podczas rozmów z klientem oraz charakterystykę partnerów zagranicznych pochodzących z europejskiego kręgu kulturowego. Moduł teoretyczny jest przeplatany z częścią warsztatową, podczas której w grupach lub w parach, wykonują Państwo ćwiczenia udoskonalające praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim, utrwalające wiedzę nabytą w części teoretycznej.

Niewątpliwą zaletą szkolenia jest intensywność kontaktu z językiem angielskim przy jednoczesnym nabywaniu wiedzy i umiejętności skutecznej sprzedaży.

Cele szkolenia:

  • doskonalenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim biznesowym przez intensywny kontakt z językiem oraz liczne ćwiczenia praktyczne związane z wykorzystaniem słownictwa i zwrotów przydatnych podczas procesu sprzedaży,
  • uświadomienie wpływu różnic kulturowych na proces sprzedaży,
  • poznanie charakterystyki partnerów zagranicznych z europejskiego kręgu kulturowego,
  • zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami skutecznej sprzedaży,
  • podkreślenie znaczenia komunikacji niewerbalnej w procesie sprzedaży,
  • przedstawienie strategii sprzedażowych, narzędzi wywierania wpływu na potencjalnego klienta, technik finalizowania sprzedaży.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy z zakresu sprzedaży przy jednoczesnym doskonaleniu znajomości języka angielskiego;
  • nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielski biznesowym w sytuacjach sprzedaży, co zostanie osiągnięte poprzez liczne ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem typowych zwrotów i słownictwa stosowanego w sytuacjach biznesowych
  • doskonalenia umiejętności tworzenia korespondencji biznesowej: maili do zagranicznych partnerów oraz umowy sprzedażowej;
  • zwiększenie pewności siebie w kontaktach z zagranicznymi parterami poprzez lepszą znajomość języka angielskiego biznesowego oraz większą świadomość różnic kulturowych