Negocjacje w biznesie
z partnerami zagranicznymi
w języku angielskim

Szkolenia specjalistyczne

Głównym założeniem szkolenia: Negocjacje w biznesie z partnerami zagranicznymi -szkolenie w języku angielskim jest przedstawianie podstawowych zagadnień związanych z negocjowaniem w kontekście współpracy zagranicznej w języku angielskim.

Szkolenie jest podzielone na 2 moduły:

 • moduł teoretyczny – przybliżający główne zagadnienia związane z negocjowaniem, oraz
 • moduł warsztatowy – zawierający ćwiczenia udoskonalające praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Szkolenie trwa dwa dni, w każdym dniu jest 6 godzin lekcyjnych szkolenia.

Cele szkolenia:

 • doskonalenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim biznesowym przez intensywny kontakt z językiem oraz liczne ćwiczenia praktyczne związane z wykorzystaniem słownictwa i zwrotów przydatnych podczas procesu negocjacji;
 • uświadomienie wpływu różnic kulturowych na proces negocjacji;
 • poznanie charakterystyki negocjatorów z europejskiego kręgu kulturowego, negocjatorów amerykańskich, z Dalekiego Wschodu oraz z krajów arabskich;
 • zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami skutecznej komunikacji w negocjacjach,
 • podkreślenie znaczenia komunikacji niewerbalnej w negocjacjach
 • przedstawienie faz negocjacji, taktyk i technik negocjowania.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu negocjowania przy jednoczesnym doskonaleniu znajomości języka angielskiego;
 • nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielski biznesowym w sytuacjach, negocjowania co zostanie osiągnięte poprzez liczne ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem typowych zwrotów i słownictwa stosowanego w sytuacjach biznesowych,
 • zwiększenie pewności siebie w kontaktach z zagranicznymi parterami poprzez lepszą znajomość języka angielskiego biznesowego oraz większą świadomość różnic kulturowych