Kurs dla osób pracujących

Zajęcia w małych grupach

Kurs jest skierowany do osób, które pomimo zakończonej edukacji chcą kontynuować naukę języka angielskiego. Głównym założeniem kursu jest zrównoważone doskonalenie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim, ale również rozwijaniem znajomości słownictwa biznesowego.

Zajęcia opierają się głównie na rozwoju umiejętności rozumienia i praktycznego posługiwania się językiem angielskim poprzez intensywny kontakt z językiem oraz liczne ćwiczenia praktyczne związane z wykorzystaniem nowo poznanego słownictwa i zwrotów. Uczestnicy kursów pracują głównie w parach lub małych grupach, aby najefektywniej wykorzystać czas na zajęciach pokonując jednocześnie barierę mówienia w języku angielskim. Nauczanie opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju wszystkich sprawności językowych czyli: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Taki rozwój jest możliwy przy równoległym poszerzaniu słownictwa, doskonaleniu wymowy oraz ćwiczeniu gramatyki. W swojej pracy wykorzystuję zarówno materiały podręcznikowe cenionych wydawnictw, moje własne, jak i materiały autentyczne pochodzące z realnych, prawdziwych sytuacji i historii. Dzięki takiemu nauczaniu słuchacze pokonują trudności z rozumieniem żywego, autentycznego języka angielskiego. Cenię szczególnie te metody pracy, które urozmaicają zajęcia i sprawiają, że słuchacze uczą się języka angielskiego „jakby przy okazji” na przykład grając, słuchając piosenki czy ogrywając krótkie scenki. Kursanci nabywają również umiejętności tworzenia korespondencji biznesowej zarówno formalnej jak i mailowej.

W ramach tych zajęć proponuję Państwu również zajęcia w plenerze. Spacer po Bydgoszczy, po parku, wyjście do sklepu czy restauracji z żywym językiem angielskim. Takie zajęcia są niepowtarzalną okazją, aby doskonalić język angielski w codziennych, życiowych sytuacjach.