Kurs dla maturzystów

Maturzysto obudź się!

Egzamin maturalny jest idealną okazją, aby zmotywować się do działania i wejść na wyższy poziom znajomości angielskiego. Kurs ten obejmuje 60 godzin lekcyjnych ściśle ukierunkowanych na ćwiczenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, które są niezbędne do zdania egzaminu maturalnego. Na zajęciach, które odbywają się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny od stycznia do kwietnia, robimy intensywne powtórki do egzaminu maturalnego. Podczas zajęć robimy intensywne powtórki do egzaminu maturalnego. Ćwiczymy rozumienie tekstów czytanych, słuchanych, trenujemy pisanie i mówienie według wymagań i kryteriów oceny komisji egzaminacyjnej. Ważnym elementem kursu jest rozwiązywanie testów próbnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. Pozwala to na doskonalenie strategii rozwiązywania testów. Dodatkowym atutem tych zajęć jest to, że są one prowadzone przez egzaminatora maturalnego języka angielskiego.